loader image

Εγγυημένη ποιότητα NYFAN:

χρόνια εγγύηση σε όλα τα τεντόπανα NYFAN TenCate

Όροι Εγγύησης:

Η εταιρία NYFAN ΑΒΕΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυθεντικών Ολλανδικών τεντοπάνων NYFAN TEN CATE εγγυάται:

 • Το τεντόπανό σας θα έχει ικανοποιητική εμφάνιση για όλη τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία παρέχεται για 7 έτη από 01/01/2020.
 • Προέλευση παραγωγής από το εργοστάσιο TEN CATE TECHNICAL FABRICS στην Ολλανδία.
 • Ποιότητα με πιστοποίηση παραγωγής ποιοτικών και περιβαλλοντικών standards.
 • Πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος με Oeko-Tex Standard 100 (Ύφασμα Εμπιστοσύνης απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες) βραβευμένο με Οικολογική Μαργαρίτα.

Η εγγύησή μας ισχύει εφόσον τηρούνται τα παρακάτω:

 • Έχετε στην κατοχή σας την εγγύηση όπου αναγράφονται το σχέδιο, τα μέτρα, η ημερομηνία αγοράς, ο Αρ. Δελτίου Αποστολής και απαραιτήτως η σφραγίδα του καταστήματος που κάνατε την αγορά.
 • Οποιοδήποτε αίτημα θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες από τον εντοπισμό του προβλήματος.
 • Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει το προβληματικό τεντόπανο για έλεγχο.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ζημιά που προκύπτει από υπαιτιότητα, αμέλεια ή κακή χρήση του αγοραστή.
 • Ζημιά η οποία προκύπτει από περιττώματα πτηνών, μυκήτων, φύλλα δέντρων και ιδιαίτερων ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • Ζημιά από ακραία καιρικά φαινόμενα, π.χ. χαλαζόπτωση.
 • Ζημιά από φωτιά.
 • Φυσιολογική φθορά.

Οδηγίες συντήρησης:

 • Μην τυλίγετε την τέντα βρεγμένη.
 • Καθαρίζετε την τέντα μόνο με χλιαρό νερό.
 • Μη χρησιμοποιείτε χλώριο ή άλλα χημικά απορρυπαντικά.
 • Διατηρείτε την τέντα καθαρή.
 • Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη με μια μαλακή στεγνή βούρτσα.

Τηρώντας τις ανωτέρω οδηγίες, θα διατηρήσετε το τεντόπανό σας σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια.

χρόνια εγγύηση στα ακρυλικά υφάσματα τέντας NYFAN Tempotest®
 • Η εγγύηση της Tempotest για τα υφάσματα ισχύει για 8 έτη από την ημερομηνία αγοράς.
 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την ασυνήθιστη και υπερβολική υποβάθμιση του χρώματος και την απώλεια της ικανότητας αντηλιακής προστασίας λόγω της κανονικής έκθεσης στον ήλιο, το αλάτι και τις καιρικές συνθήκες.
 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά το ακρυλικό ύφασμα Tempotest με βαφή διαλύματος. Τυχόν πρόσθετα έξοδα κατασκευής και εγκατάστασης που ζητούνται από τον εγκαταστάτη ή τον έμπορο λιανικής πώλησης δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε περιστάσεις πέραν του δικού σας ελέγχου (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, περιττώματα πουλιών ή ατμοσφαιρική ρύπανση). Επίσης, η εγγύηση αποκλείει ζημιές που προκαλούνται από μηχανικές ενέργειες ή ενέργειες από δόλο. Ειδικότερα, ο σχηματισμός μικροοπών στο κάλυμμα, λόγω οποιασδήποτε μηχανικής ενέργειας, εξαιρείται από την εγγύηση. Διαφορές στην εμφάνιση του χρωματικού κορεσμού ενδέχεται να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών παραγόντων και ρύπανσης. Αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τα χημικά, φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος Tempotest.
 • Το Tempotest είναι συστατικό ενός τελικού προϊόντος. Η εγγύηση πρέπει να διεκδικηθεί από τον έμπορο λιανικής πώλησης ή τον εγκαταστάτη από τον οποίο αγοράστηκε το τελικό προϊόν.
 • Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή ακατάλληλης εγκατάστασης.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος κατασκευής του τελικού προϊόντος.
 • Η ευθύνη της Parà περιορίζεται ρητά στην παρούσα εγγύηση. Η Parà διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει το ύφασμα που αποτελεί αντικείμενο της απαίτησης και να ζητήσει την απόδειξη αγοράς.
 • Σε περίπτωση αποδεδειγμένου ελαττώματος του υφάσματος εντός της περιόδου εγγύησης, η Parà θα προμηθεύσει ένα ύφασμα που αντιστοιχεί στο 100% της αξίας του ελαττωματικού, μέχρι το 4ο έτος από την ημερομηνία αγοράς. Για το 5ο και 6ο έτος από την αγορά, η Parà θα προμηθεύσει το ύφασμα αυτό με έκπτωση 50%. Για το 7ο και 8ο έτος, η Parà θα παρέχει το ύφασμα αυτό με έκπτωση 30%.
 • Η Parà δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος αντικατάστασης του υφάσματος. Ο έμπορος λιανικής πώλησης ή ο εγκαταστάτης διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει το ποσό αποζημίωσης του καταναλωτή για την εξυπηρέτηση και την αντικατάσταση του υφάσματος.
 • Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει άλλες σειρές προϊόντων Tempotest, όπως Tempotest Home, Tempotest Ombrelloni ή Tempotest Marine.
χρόνια εγγύηση στα ακρυλικά υφάσματα τέντας Marine - Malmoe Resinato NYFAN Tempotest®
 • Η εγγύηση Tempotest Home® – Tempotest Marine® και Tempotest Ombrelloni® ισχύει για 6 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης της Tempotest.
 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την ασυνήθιστη και υπερβολική υποβάθμιση του χρώματος και την απώλεια της ικανότητας αντηλιακής προστασίας λόγω της κανονικής έκθεσης στον ήλιο, την αλμύρα και τις καιρικές συνθήκες.
 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα ακρυλικά υφάσματα Tempotest Home®, Tempotest Marine® ή Tempotest Ombrelloni® βαμμένα με διάλυμα. Τυχόν πρόσθετα έξοδα κατασκευής και εγκατάστασης που ζητούνται από τον εγκαταστάτη ή τον έμπορο λιανικής πώλησης δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε περιστάσεις πέραν του δικού σας ελέγχου (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, περιττώματα πουλιών ή ατμοσφαιρική ρύπανση). Επίσης, η εγγύηση αποκλείει ζημιές που προκαλούνται από μηχανικές ενέργειες ή ενέργειες από δόλο. Ειδικότερα, ο σχηματισμός μικροοπών στο κάλυμμα λόγω οποιασδήποτε μηχανικής ενέργειας εξαιρείται από την εγγύηση. Διαφορές στην εμφάνιση του χρωματικού κορεσμού ενδέχεται να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών παραγόντων και ρύπανσης. Αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τα χημικά, φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος Tempotest Home®.
 • Τα Tempotest Home®, Tempotest Marine® και Tempotest Ombrelloni® αποτελούν συστατικό ενός τελικού προϊόντος. Η εγγύηση πρέπει να διεκδικείται από τον έμπορο λιανικής πώλησης ή τον εγκαταστάτη από τον οποίο αγοράστηκε το τελικό προϊόν.
 • Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή ακατάλληλης εγκατάστασης.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος κατασκευής του τελικού προϊόντος.
 • Η ευθύνη της Parà περιορίζεται ρητά στην παρούσα εγγύηση. Η Parà διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει το ύφασμα που αποτελεί αντικείμενο της απαίτησης και να ζητήσει την απόδειξη αγοράς.
 • Σε περίπτωση αναγνωρισμένου ελαττώματος στο ύφασμα Tempotest Home®, Tempotest Marine® ή Tempotest Ombrelloni®, η Parà θα προμηθεύσει ύφασμα που αντιστοιχεί στο 100 % της αξίας του ελαττωματικού υφάσματος.
 • Σε περίπτωση αναγνωρισμένου ελαττωματικού υφάσματος, η Parà είναι υπεύθυνη μόνο για την αντικατάσταση του υφάσματος. Ο έμπορος λιανικής πώλησης ή ο εγκαταστάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον τελικό καταναλωτή για την υπηρεσία αντικατάστασης του υφάσματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

και επιλέξτε τεντόπανα που διακρίνονται για την αξεπέραστη ποιότητά τους

Pin It on Pinterest